บริษัท เอเชีย วอเตอร์สต๊อป โปรดักส์ จำกัด
โทร 089-789-5278
  • th

Admixture น้ำยาเคมีผสมคอนกรีต


Admixture น้ำยาเคมีผสมคอนกรีต

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
น้ำยาบ่มคอนกรีต

เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิด โซเดียมซิลิ-เกตใส (Sodium Silicate) ลดการระเหยของน้ำในคอนกรีต สามารถสลายตัวได้เอง

สอบถาม
น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต ชนิดน้ำมัน

น้ำยาทาแบบหลอคอนกรีต ชนิดน้ำมันนี ่ เป็นของเหลวที่ผสมระหว่างน้ำมันกับสารเคมีพิเศษทีไม่เป็นพิษซึ่งถูกออกแบบ มาเป็นพิเศษ

สอบถาม
น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต ชนิดน้ำ

เมื่อทาน้ำยาทาแบบชนิดน้ำบนผิวไมอัดแล้วน้ำยาจะะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ และเคลือบเนื้อไม้ ไว้ทำให้น้ำปูนไมไม่สามารถเข้าไปกัดทําลายเนื้อไม้ได้

สอบถาม
น้ำยาชนิดน้ํามันอิมัลชั่น

น้ำยาทาแบบชนิดน้ํามันอิมัลชั่นชนิดเข้มข้น (หัวเชื้อ) ผสมน้ำได้ 2-5 เท่า

สอบถาม
น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม

เป็นน้ำยากันซึมเหมาะสําหรับปูนฉาบในงานก่ออิฐหรือปูนและงานโครงสร้างต่างๆ

สอบถาม
น้ำยาลดน้ำ

เพิ่มประสิทธิภาพการไหลและเร่งกําลังอัด เพิ่มกําลังคอนกรีต

สอบถาม