บริษัท เอเชีย วอเตอร์สต๊อป โปรดักส์ จำกัด
โทร 089-789-5278
  • th

ผลิตภัณฑ์ Dr-Fixit


ผลิตภัณฑ์ Dr-Fixit

DR.FIXIT SOLYSEAL ดร.ฟิคสิท โซรีซีล

DR.FIXIT SOLYSEAL ดร.ฟิคสิท โซรีซีล

สอบถาม
DR.FIXIT FELFIC ดร.ฟิคสิท เฟวฟิค

DR.FIXIT FELFIC ดร.ฟิคสิท เฟวฟิค

สอบถาม
DR.FIXIT SOLYBIT 810 ดร.ฟิคสิท โซรีบิท 810

DR.FIXIT SOLYBIT 810 ดร.ฟิคสิท โซรีบิท 810

สอบถาม
DR.FIXIT SEALTON 1401 ดร.ฟิคสิท ชีลตัน 1401

DR.FIXIT SEALTON 1401 ดร.ฟิคสิท ชีลตัน 1401

สอบถาม
DR.FIXIT TEXTRON ดร.ฟิคสิท เท็กซ์ตัน 3406

DR.FIXIT TEXTRON ดร.ฟิคสิท เท็กซ์ตัน 3406

สอบถาม
DR.FIXIT EASI SEAL ดร.ฟิคสิท อีซี่ ซีล

DR.FIXIT EASI SEAL ดร.ฟิคสิท อีซี่ ซีล

สอบถาม
DR.FIXIT PIDISEAL PS ดร ฟิคสิท พิดิซีล พีเอส

DR.FIXIT PIDISEAL PS ดร.ฟิคสิท พิดิซีล พีเอส

สอบถาม
DR.FIXIT PLDISEAL PS43 ดร.ฟิคสิท พิดิซีล พิเอส 43

DR.FIXIT PLDISEAL PS43 ดร.ฟิคสิท พิดิซีล พิเอส 43

สอบถาม
DR.FIXIT PIDIPRIME A ดร.ฟิคสิท พิดิไพรท เอ

DR.FIXIT PIDIPRIME A ดร.ฟิคสิท พิดิไพรท เอ

สอบถาม
DR.FIXIT SEALOBOND PRIMER ดร.ฟิคสิท ซีลโลบอนด์

DR.FIXIT SEALOBOND PRIMER ดร.ฟิคสิท ซีลโลบอนด์ ไพรเมอร์

สอบถาม
DR.FIXIT GAP SEAL TAPE ดร.ฟิคสิท แกป ซีล เทป

DR.FIXIT GAP SEAL TAPE ดร.ฟิคสิท แกป ซีล เทป

สอบถาม
DR.FIXIT GAP SEAL TAPE COLOR ดร.ฟิคสิท แกป ซีล เทป

DR.FIXIT GAP SEAL TAPE COLOR ดร.ฟิคสิท แกป ซีล เทป คัลเลอร์

สอบถาม
DR.FIXIT FEVIMATE PA ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท พีเอ

DR.FIXIT FEVIMATE PA ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท พีเอ

สอบถาม
DR.FIXIT DUCTKOTE ดร.ฟิคสิท ดักท์โค้ท

DR.FIXIT DUCTKOTE ดร.ฟิคสิท ดักท์โค้ท

สอบถาม
DR.FIXIT PROFIX 100 ดร.ฟิคสิท โปรฟิกซ์ 100

DR.FIXIT PROFIX 100 ดร.ฟิคสิท โปรฟิกซ์ 100

สอบถาม
DR.FIXIT FEVIMATE XL ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท เอ็กซ์แอล

DR.FIXIT FEVIMATE XL ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท เอ็กซ์แอล

สอบถาม
DR.FIXIT FEVIMATE TL ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ทีแอล

DR.FIXIT FEVIMATE TL ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ทีแอล

สอบถาม
DR.FIXIT FEVIMATE WMA ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ดับบิวเอ็ม

DR.FIXIT FEVIMATE WMA ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ดับบิวเอ็มเอ

สอบถาม
DR.FIXIT FEVIMATE TG ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ทีจี

DR.FIXIT FEVIMATE TG ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ทีจี

สอบถาม
DR.FEVIMATE TG X ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ทีจี เอ็กซ์

DR.FEVIMATE TG-X ดร.ฟิคสิท ฟิวิเมท ทีจี-เอ็กซ์

สอบถาม
DR.FIXIT CRACK X SHRINKFREE ดร.ฟิคสิท แคร็ก เอ็กซ์

DR.FIXIT CRACK X-SHRINKFREE ดร.ฟิคสิท แคร็ก เอ็กซ์-ซริงค์ฟรี

สอบถาม
DR.FIXIT CRACK X PASTE ดร.ฟิคสิท แคร็ก เอ็กซ์ เพส

DR.FIXIT CRACK X-PASTE ดร.ฟิคสิท แคร็ก เอ็กซ์-เพสท์

สอบถาม
DR.FIXIT SKIMKOTE 100 ดร.ฟิคสิท สกิมโค้ท 100

DR.FIXIT SKIMKOTE 100 ดร.ฟิคสิท สกิมโค้ท 100

สอบถาม
DR.FIXIT SKIMKOTE POWDER ดร.ฟิคสิท สกิมโค้ท

DR.FIXIT SKIMKOTE POWDER ดร.ฟิคสิท สกิมโค้ท พาวเดอร์

สอบถาม
DR.FIXIT PIDICRETE MPB ดร.ฟิคสิท พิดิกรีต เอ็มพีบี

DR.FIXIT PIDICRETE MPB ดร.ฟิคสิท พิดิกรีต เอ็มพีบี

สอบถาม
DR.FIXIT SUPER LATEX ดร.ฟิคสิท ซูปเปอร์ ลาเท็ค

DR.FIXIT SUPER LATEX ดร.ฟิคสิท ซูปเปอร์ ลาเท็ค

สอบถาม
DR.FIXIT EPOXY ZINC PRIMER ดร.ฟิคสิท อีพ๊อกซี่

DR.FIXIT EPOXY ZINC PRIMER ดร.ฟิคสิท อีพ๊อกซี่ ซริ้งค์ ไพรเมอร์

สอบถาม
DR.FIXIT EPOXY BONDING AGENT ดร.ฟิคสิท อีพ๊อกซี่

DR.FIXIT EPOXY BONDING AGENT ดร.ฟิคสิท อีพ๊อกซี่ บลอนดิ้ง เอเจนท์

สอบถาม
DR.FIXIT EPOXY INJECTION GROUT ดร.ฟิคสิท อีพ๊อกซี่

DR.FIXIT EPOXY INJECTION GROUT ดร.ฟิคสิท อีพ๊อกซี่ อินเจ๊คชั่น เกร้าท์

สอบถาม
DR.FIXIT DRIPSEAL ดร.ฟิคสิท ดริพซีล

DR.FIXIT DRIPSEAL ดร.ฟิคสิท ดริพซีล

สอบถาม
DR.FIXIT UNREPAIR LW ดร.ฟิคสิท ยูนิรีแพร์

DR.FIXIT UNREPAIR LW ดร.ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ แอลดับบิว

สอบถาม
DR.FIXIT UNIREPAIR FC ดร.ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอฟซี

DR.FIXIT UNIREPAIR FC ดร.ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอฟซี

สอบถาม
DR.FIXIT UNIREPAIR HC ดร.ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอชซี

DR.FIXIT UNIREPAIR HC ดร.ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอชซี

สอบถาม
DR.FIXIT MICRO CONCRETE ดร.ฟิคสิท ไมโคร คอนกรีต

DR.FIXIT MICRO-CONCRETE ดร.ฟิคสิท ไมโคร-คอนกรีต

สอบถาม
DR.FIXIT RUST REMOVER ดร.ฟิคสิท รัช รีมูฟเวอร์

DR.FIXIT RUST REMOVER ดร.ฟิคสิท รัช รีมูฟเวอร์

สอบถาม
DR.FIXIT PIDGROUT 5 M ดร.ฟิคสิท พิดิเกร้าท์ 5 เอ็ม

DR.FIXIT PIDGROUT 5 M ดร.ฟิคสิท พิดิเกร้าท์ 5 เอ็ม

สอบถาม
DR.FIXIT PIDIGROUT 10 M ดร.ฟิคสิทเกร้าท์ 10 เอ็ม

DR.FIXIT PIDIGROUT 10 M ดร.ฟิคสิทเกร้าท์ 10 เอ็ม

สอบถาม
DR.FIXIT EPOXY REBAP GROUT ดร.ฟิคสิท อีพ็อกซี่

DR.FIXIT EPOXY REBAP GROUT ดร.ฟิคสิท อีพ็อกซี่ รีบรา เกร้าท์

สอบถาม
DR.FIXIT PIDIGROUT EG 3 ดร.ฟิคสิท พิดิเกร้าท์

DR.FIXIT PIDIGROUT EG-3 ดร.ฟิคสิท พิดิเกร้าท์ อีจี-3

สอบถาม
DR.FIXIT USPRO FOAM ดร.ฟิคสิท ยูเอสโปร โฟม

DR.FIXIT USPRO FOAM ดร.ฟิคสิท ยูเอสโปร โฟม

สอบถาม